Loading...

Profil tvrtke

Temeljna djelatnost društva ELEKTROCENTAR PETEK su usluge – bilo da se radi o proizvodnji i ugradnji dijelova postrojenja i elemenata instalacija, ili samo o njihovoj ugradnji – kako u normalnim uvjetima okruženja, tako i u specifičnim uvjetima na postrojenjima za istraživanje, pridobivanje ipreradu nafte i plina uz moguću pojavu eksplozivne atmosfere.

Standard ISO 9001:2000, kojega provodi društvo ELEKTROCENTAR PETEK, zahtjeva strogu primjenu propisanih postupaka u nuđenju, dobavi materijala i opreme, postupku proizvodnje i izvođenja, završnim ispitivanjima i vođenju dokumentacije. Uz kvalitetno obrazovan inženjerski – stručni i monterski kadar, višegodišnje iskustvo u radu na opremi, postrojenjima i instalacijama u prostorima u kojima je prisutna eksplozivna atmosfera, posjedujemo posebna ovlaštenja Ex-Agencije za pregled-održavanje, popravak i i izradu instalacija.

Tehnička služba našeg društva je nositelj uslužne djelatnosti, sa četiri specijalizirane cjeline prema zahtjevima poslova.

Dio usluga sa radionicom za održavanje, popravak i instaliranje opreme u Ex izvedbi -u prvom redu za potrebe naftne industrije: INA, Naftaplin, Janaf, Crosco, Plinacro…..kao i sve imaoce opreme u Ex izvedbi.
Mogućnostima i kvalitetom radionica zadovoljava potrebe i mnogih drugih investitora – izvedba i montaža postrojenja i opreme za potrebe elektroprivrede: transformatorske stanice do reda 35 kV,srednjenaponske i niskonaponske razvode, ormare javne rasvjete sa i bez regulacije rasvjete, priključne i razvodne ormare energetike i instrumentacije, frekventno regulirane pogone tehnoloških postrojenja i drugo.
Između ostaloga, razvili smo i vlastiti proizvodni program: “pokretnu” transformatorsku stanicu, koju je moguće u vrlo kratkom roku, zajedno sa svom ugrađenom opremom preseliti sa lokacije na drugu, poboljšane napojne ormare javne rasvjete, te u razvoju i dio rasvjetnog programa.

Posebni timovi društva uključeni su u izgradnju energetskih i instrumentacijskih postrojenja na kapitalnim objektima na državnom nivou, u suradnji sa najpoznatijim tvrtkama iz Hrvatske:

  • magistralni plinovod Kutina – Zagreb te magistralni plinovod Pula – Karlovac, sa svim objektima na njihovoj trasi
  • energetski sustav, sustav rasvjete i signalizacije na trasama autocesta u Hrvatskoj, a za potrebe Hrvatskih autocesta, Hrvatskih cesta i lokalnih investitora.

Specijalizirane grupe inženjerskog i monterskog kadra u mogućnosti su izvesti radove na izgradnji složenih sustava elektroprivrede, proizvodnih pogona naftne industrije kao i velikih industrijskih objekata.

Specijalizirani smo i opremljeni za izgradnju i održavanje sustava:

  • zračnih i kabelskih srednjenaponskih vodova, do reda 35 kV napona
  • niskonaponskih mreža (zračnih i kabelskih) i priključaka objekata
  • javne rasvjete sa i bez regulacije
  • pronalaženje kvarova, ispitivanje i otklanjanje kvarova na kabelima niskog napona
  • srednjenaponskih i niskonaponskih priključaka i instalacija industrijskih postrojenja i objekata, velikih stambenih objekata kao i individualnih objekata za stanovanje

Sve radove izvodimo uz kvalitetne materijale, kvalitetnu i najmoderniju tehnologiju, opremu i alate. Za potrebe mobilnih mreža u Hrvatskoj (VIPnet i TELE2), sa posebno obučenim i opremljenim djelatnicima, izvodimo radove na izgradnji kompletnih baznih stanice i sa antenskim sustavima na području cijele Hrvatske.
Veliki broj investitora u Hrvatskoj koristi se uslugama naših specijaliziranih ekipa za ugradnju i održavanje sustava klimatizacije prostora – opremom najpoznatijh svjetskih proizvođača klima uređaja, od malih pojedinačnih uređaja do kompleksnih sustava za kapitalne industrijske, poslovne i turističke objekte.
Da bismo pratili modernu tehnologiju prijenosa informacija, opremili smo se najmodernijom opremom za polaganje telekomunikacijske kanalizacije, kalibriranje položenih cijev, uvlačenje i upuhavanje telekomunikacijskih kabela – klasičnih i optičkih.
Posebno obučeni i opremljeni djelatnici za rad sa višecijevnim (multi-core) sustavima optičkih veza, osposobljeni su za izvođenje radova na najzahtjevnijim trasama informacijskih sustava, raznih korisnika.

Za sve radove koje izvodimo, bilo da se radi o izgradnji novih objekata, rekonstrukciji ili održavanju, ustrojili smo i građevinsku operativu našeg društva i opremili ju modernim i kvalitetnim strojevima i opremom za izvršenje postavljenih zadaća.