Loading...

Reference

Elektrocentar Petek d.o.o. za proizvodnju, usluge i trgovinu je trgovačko društvo čija je osnovna djelatnost izvođenje završnih radova u graditeljstvu na području elektroenergetike u petrokemijskoj, rudarsko-naftnoj i elektroenergetskoj industriji kao i u cestogradnji. Registrirana radiona za popravak i obnavljanje uređaja u protueksplozijskoj zaštiti, ovlaštenje za instalatera Ex instalacija i uređaja u ugroženim protueksplozijskim prostorima “S”-komisije, rješenje o osposobljenosti za rad na siguran način, te ekološko zbrinjavanje tvari koje oštećuju ozonski omotač Državne uprave za zaštitu okoliša Ministarstva graditeljstva i Certifikat ISO 9001, garancija su specijalizacije za djelatnosti rada društva. Društvo u području djelatnosti usluga bavi se tekućim i interventnim održavanjem, popravkom i servisom, pregledom i općim i specijalističkim mjerenjima elektroenergetskih sustava i postrojenja, VN i NN kabela, kabelskog pribora, izolatora, potpornih izolatora, provodnih izolatora naponske razine 6-35 kV, distributivnih energetskih mreža srednjeg i niskog napona, rasklopišta, transformatora trafo stanica, VN i NN prekidača, ispravljača, pretvarača, UPS, aku baterija, “S” uređaja, klima uređaja, gromobranskih i pogonskih uzemljenja elektromotornih pogona, instrumentacije, signalizacije, i sistema automatskog upravljanja primjenom modernih mjerno dijagnostičkih metoda termovizije, PC monitor metoda za ispitivanje elektromotora bez prekida u radu i drugih mjernih uređaja čiji se rezultati analiziraju na PC-u.

Registracija, ovlaštenja, certifikati, stručna osoposobljenost, visoka naobrazba i veliko iskustvo u navedenim uslužnim djelatnostima, temelj su izrade i proizvodnje energetskih postrojenja, distributivnih niskonaponskih mreža, svih vrsta električnih instalacija (industrijskih, kućnih, telekomunikacijskih, signalnih, PC-i i dr.), svih vrsta rasvjete (vanjske, unutarnje, dekorativne i dr.), elektromotorni pogoni i upravljanja sistema, instalacije “S” izvedbe, signalno upravljačkih sistema, instrumentacija i procesno upravljanje, besprekidna napajanja.

Izradu – proizvodnju navedenih elektroinstalacija, energetskih i upravljačkih sustava i drugih sustava izvodimo prema projektima investitora i naručenim projektima temeljem projektnih zadataka investitora.

Posebno naglašavamo i to da se u posljednjih nekoliko godina tvrtka intenzivno uključila u izgradnju infrastruktura uz prometnice (ceste i autoceste), tako da smo u svim poslovima koje smo vršili stekli dragocjeno iskustvo i znanje u opremanju cesta i autocesta. Osim toga izvodili smo i radove opremanja tunela, a naši investitori su sa obavljenim poslovima bili vrlo zadovoljni. Naravno da je za izgradnju takvih kapitalnih objekata kao što su prometnice potrebno posjedovati i suvremenu opremu i mehanizaciju, a u tom pogledu sa ponosom možemo istaknuti da se unutar naše tvrtke velika pozornost posvećuje upravo takvoj problematici, te stoga kontinuirano nabavljamo nove i suvremene strojeve kako bismo sve radove mogli izvesti na obostrano zadovoljstvo i nas kao izvođača radova i samih investitora. Nije potebno niti naglašavati da su svi naši radnici opremljeni svih potrebnih alatima i sredstvima osobne zaštite na gradilištima.

Brzu uslugu i kvalitetnu proizvodnju omogućava nam treća djelatnost: trgovina na veliko i malo. Asortiman robe koja se nalazi u prodavaonama je roba priznatih hrvatskih i svjetskih proizvođača energetskih kabela i pribora, telekomunikacijskih i signalnih kabela i pribora, telefonskih centrala i opreme, VN opreme, sklopne, mjerne i relejne tehnike, elektroinstalacijski materijal, električni strojevi, elektromotori, elektroagregati, aparatna tehnika, klima uređaji, rasvjetna tijela i izvori svjetlosti , gromobranski pribor, bijela tehnika, kućanski aparati, televizijski i video uređaji, alat i pribor i pričuvni dijelovi.

Ugled korektnog, ozbiljnog i stručnog poslovnog subjekta, uz vlastiti inženjering imarketing, neprekidnu likvidnost i udovoljavanje svim zahtjevima tržnog gospodarskog sustava jamstvo su referentne liste Elektrocentra Petek d.o.o.