Loading...

HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o. DP Elektra Križ

  • Zamjena krovišta poslovne zgrade u Novskoj
  • Isporuka i montaža univerzalnog kabela 24 Kv  i pribora
  • Izrada elektroinstalacija i rasvjete na poslovno-pogonskoj zgradi DP Novska