Loading...

Usluge

Elektrocentar Petek pruža sljedeće usluge:

 • popravak kvarova i servis na EEN i NN kabelima i spojnim elementima
 • popravak kvarova, servis i reviziju energetskih mreža 10-35 kV i niskonaponskih mreža, 4 kV
 • sanaciju gromobranskih i pogonskih uzemljenja
 • interventne popravke većih kvarova u rasklopištima ili na transformatorima
 • popravak i servis “S” uređaja i opreme
 • pregled, servis i popravak kvarova klima uređaja
 • pregled, popravak i servis trafostanica 10/4 kV snage 100 do 1000 kVA
 • ispitivanje otpora izolacije
 • pregled i ispitivanje ispravnosti transformatora s ispitivanjem izolacije namota i ispitivanjem trafonka
 • pregled i servis svih spojeva i sabirnica
 • pregled kabelskih glava
 • servis rastavnih prekidača i NN prekidača
 • funkcionalno ispitivanje mehaničkih elemenata
 • termovizijsko snimanje
 • motor monitor metoda za ispitivanje električnih spojeva i elektromotora
 • pregled i servis NN aparata i sklopova
 • izdavanje protokola o izvršenim mjerenjima
 • pregled i servis svih tehnologija kemijskih izvora električne energije
 • pregled i servis ispravljača, pretvarača i uređaja besprekidnog napajanja
 • pregled i servis instrumentacije, signalizacije i sistema automatskog upravljanja
 • montaža i prodaja klima uređaja ARTEL – ovlašteni distributer
 • Usluge dizalice i transporta