Inženjering

Elektrocentar Petek

Elektrocentar Petek je vodeća tvrtka u Hrvatskoj u izgradnji energetskih postrojenja, distributivnih niskonaponskih mreža, svih vrsta električnih instalacija, svih vrsta rasvjete, elektromotornih pogona i upravljanja sistemima, instalaciji „Ex“ izvedbe, radovima na izgradnji komunalne infrastrukture, te opremanju cesta.

 • Izgradnja NN i SN distributivnih energetskih mreža
 • Izgradnja, mjerenje i ispitivanje sustava uzemljenja i sustava zaštite od djelovanja munje
 • Izgradnja dalekovoda naponskog nivoa do 110 kV
 • Izrada i montaža razvodnih ormara
 • Izgradnja transformatorskih stanica i rasklopnih postrojenja naponskog nivoa do 110 kV
 • Izgradnja, održavanje i ispitivanje svih vrsta električnih instalacija
 • Izgradnja, održavanje i ispitivanje optičko komunikacijskih sustava i telekomunikacijskih mreža
 • Izgradnja, održavanje i ispitivanje svih vrsta rasvjete (vanjske, unutarnje, dekorativne)
 • Izgradnja kontaktnih mreža za željeznice
 • Izvođenje radova iz područja procesnog upravljanja, signalno upravljačkih instalacija i mjernih sustava
 • Montaža, spajanje i ispitivanje upravljača, pretvarača, uređaja za besprekidno napajanje, akumulatorskih baterija, dizel agregata…
 • Instaliranje, ispitivanje, održavanje i popravak opreme u „Ex“ izvedbi (”Instaliranje, održavanje i popravak Ex uređaja i instalacija”)
WordPress Theme